Lịch vạn sự » Lịch âm » Lịch âm 2024

Lịch âm 2024, xem lịch âm dương năm 2024 Giáp Thìn

Lịch âm 2024 - Năm Giáp Thìn âm lịch kéo dài từ ngày 10/2/2024 đến ngày 28/1/2025 dương lịch. Tuổi Giáp Thìn với thiên can là "Giáp" và địa chi là "Thìn", thuộc mệnh Hỏa (mạng) trong Ngũ Hành.

Thông tin âm lịch Năm 2024
Thiên Can Địa Chi Năm 2024 Giáp Thìn
Ngày bắt đầu năm 2024 âm lịch 10/2/2024 dương lịch
Ngày kết thúc năm 2024 âm lịch 28/1/2025 dương lịch
Thiên Can Giáp
Địa chi Thìn
Sinh năm 2024 âm lịch là tuổi con gì? Tuổi Con Rồng
Tuổi Giáp Thìn sinh năm 2024 mệnh gì? Mệnh Hỏa (mạng)

Lịch âm năm 2024

Lịch âm tháng 1 năm 2024: Tháng thiếu
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

29

21

1/3

22

2

23

3

24

4

25

5

26

6

27

7

28

8

29

9

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Các ngày lễ-tết, ngày kỷ niệm trong tháng 1 năm 2024 âm lịch

Ngày dương Ngày âm Ngày gì âm lịch? Ngày nghỉ?
Thứ bảy, 10/2/2024 1/1/2024 Mồng 1 Tết Nguyên Đán check_circle
Chủ nhật, 11/2/2024 2/1/2024 Mồng 2 Tết Nguyên Đán check_circle
Thứ hai, 12/2/2024 3/1/2024 Mồng 3 Tết Nguyên Đán check_circle
Thứ ba, 13/2/2024 4/1/2024 Mồng 4 Tết Nguyên Đán check_circle
Thứ tư, 14/2/2024 5/1/2024 Mồng 5 Tết Nguyên Đán check_circle
Thứ năm, 15/2/2024 6/1/2024 Khai Hội Chùa Hương
Thứ hai, 19/2/2024 10/1/2024 Ngày Vía Thần Tài
Thứ tư, 21/2/2024 12/1/2024 Lễ hội Đền Bà Chúa Kho
Thứ năm, 22/2/2024 13/1/2024 Hội Lim Bắc Ninh
Thứ sáu, 23/2/2024 14/1/2024 Tết Nguyên Tiêu
Thứ bảy, 24/2/2024 15/1/2024 Tết Nguyên Tiêu
Lịch âm tháng 2 năm 2024: Tháng đủ
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

10

2

11

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

28

20

29

21

30

22

31

23

1/4

24

2

25

3

26

4

27

5

28

6

29

7

30

8

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Lịch âm tháng 3 năm 2024: Tháng thiếu
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

9

17

10

18

11

19

12

20

13

21

14

22

15

23

16

24

17

25

18

26

19

27

20

28

21

29

22

30

23

1/5

24

2

25

3

26

4

27

5

28

6

29

7

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Các ngày lễ-tết, ngày kỷ niệm trong tháng 3 năm 2024 âm lịch

Ngày dương Ngày âm Ngày gì âm lịch? Ngày nghỉ?
Thứ năm, 11/4/2024 3/3/2024 Tết Hàn Thực
Thứ năm, 18/4/2024 10/3/2024 Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương check_circle
Lịch âm tháng 4 năm 2024: Tháng thiếu
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9

16

10

17

11

18

12

19

13

20

14

21

15

22

16

23

17

24

18

25

19

26

20

27

21

28

22

29

23

30

24

31

25

1/6

26

2

27

3

28

4

29

5

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Lịch âm tháng 5 năm 2024: Tháng đủ
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

1/7

27

2

28

3

29

4

30

5

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Các ngày lễ-tết, ngày kỷ niệm trong tháng 5 năm 2024 âm lịch

Ngày dương Ngày âm Ngày gì âm lịch? Ngày nghỉ?
Thứ hai, 10/6/2024 5/5/2024 Tết Đoan Ngọ
Lịch âm tháng 6 năm 2024: Tháng thiếu
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

1/8

28

2

29

3

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Lịch âm tháng 7 năm 2024: Tháng đủ
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

4

2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

26

29

27

30

28

31

29

1/9

30

2

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Các ngày lễ-tết, ngày kỷ niệm trong tháng 7 năm 2024 âm lịch

Ngày dương Ngày âm Ngày gì âm lịch? Ngày nghỉ?
Thứ bảy, 10/8/2024 7/7/2024 Ngày Lễ Thất tịch
Chủ nhật, 18/8/2024 15/7/2024 Tết Trung Nguyên, Lễ Vu Lan
Lịch âm tháng 8 năm 2024: Tháng đủ
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

1/10

30

2

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Các ngày lễ-tết, ngày kỷ niệm trong tháng 8 năm 2024 âm lịch

Ngày dương Ngày âm Ngày gì âm lịch? Ngày nghỉ?
Thứ ba, 17/9/2024 15/8/2024 Ngày Tết Trung thu
Lịch âm tháng 9 năm 2024: Tháng thiếu
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Lịch âm tháng 10 năm 2024: Tháng đủ
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

1/11

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Lịch âm tháng 11 năm 2024: Tháng đủ
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

1/12

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Lịch âm tháng 12 năm 2024: Tháng thiếu
Thứ haiThứ baThứ tưThứ nămThứ sáu Thứ bảyChủ nhật

1

31

2

1/1/2025

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

Ngày hoàng đạo-ngày tốt-ngày đẹp:
Ngày hắc đạo-ngày xấu:

Các ngày lễ-tết, ngày kỷ niệm trong tháng 12 năm 2024 âm lịch

Ngày dương Ngày âm Ngày gì âm lịch? Ngày nghỉ?
Thứ tư, 22/1/2025 23/12/2024 Tết Ông Công Ông Táo
Cập nhật: 16/04/2024 00:01