Lịch vạn sự » Lịch tiết khí

Lịch tiết khí 2024, 24 tiết khí trong năm, lịch nông nghiệp-thời vụ

Lịch tiết khí trong một năm 2024 là gì? Lịch tiết khí năm 2024 là lịch / danh sách của 24 ngày tiết khí trong năm 2024 dương lịch. Các ngày tiết ứng với 24 tiết khí trong năm 2024 biểu thị cho 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Các ngày tiết khí trong năm 2024 dương lịch biểu thị cho sự thay đổi thời tiết / khí hậu trên trái đất trong ngày đó.

Tính 24 tiết khí trong năm theo Lịch âm hay Lịch dương?

Tính 24 tiết khí trong năm theo Lịch âm hay Lịch dương?

Khi nhìn vào quyển lịch mà chúng ta đang dùng, bạn sẽ thấy các tiết khí được in đánh dấu ở phần Lịch âm. Lập Âm lịch để đo thời gian và tính toán xem tiết khí mỗi mùa nóng, lạnh, xấu, đẹp, có sương không? Giúp làm nông nghiệp thuận lợi, mùa màng bội thu
24 tiết khí trong năm là gì? Cách tính 24 tiết khí trong năm 2024

24 tiết khí trong năm là gì? Cách tính 24 tiết khí trong năm 2024

Tiết khí là gì? Có bao nhiêu tiết khí? 24 tiết khí trong năm là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái đất xung quanh Mặt trời. Cách tính tiết khí hôm nay-ý nghĩa 24 tiết khí năm 2024
Cách tính lịch tiết khí hôm nay và các ngày khác trong năm 2024

Cách tính lịch tiết khí hôm nay và các ngày khác trong năm 2024

Cách tính lịch tiết khí hôm nay và các ngày khác trong năm bất kỳ một cách nhanh chóng, chính xác. Cách tính từ thời cổ đại, 24 tiết khí ứng với 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa đều có 6 ngày tiết khí
6 tiết khí mùa thu là gì? Ý nghĩa và ứng dụng

6 tiết khí mùa thu là gì? Ý nghĩa và ứng dụng

6 tiết khí đại diện cho mùa thu là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa thu trong đời sống, phong thủy và đời sống xã hội
6 tiết khí của mùa đông là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa đông

6 tiết khí của mùa đông là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa đông

6 tiết khí đại diện cho mùa đông là gì? Ý nghĩa, ứng dụng tiết khí mùa đông trong đời sống xã hội.
6 tiết khí của mùa hạ là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa hạ

6 tiết khí của mùa hạ là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa hạ

6 tiết khí đại diện cho mùa hạ là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa hạ trong đời sống, phong thủy-ẩm thực và đời sống xã hội
6 tiết khí của mùa xuân là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa xuân

6 tiết khí của mùa xuân là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa xuân

6 tiết khí đại diện cho mùa xuân là gì? Ý nghĩa và ứng dụng tiết khí mùa xuân trong đời sống, phong thủy-ẩm thực và đời sống xã hội

Cách tính lịch 24 tiết khí trong năm 2024

Lịch 24 tiết khí trong năm là danh sách 24 ngày tiết khí trong năm đó theo dương lịch. Từ bảng 24 tiết khí trong năm 2024, xác định và cách tính tiết khí cho ngày hôm nay dễ dàng. VD: Hôm nay là ngày 15/01/2024, theo bảng các tiết khí năm 2024 bên dưới thì tiết khí hôm nay là Tiết Tiểu Hàn. Xác định được tiết khí của ngày hôm nay sẽ giúp bạn nắm được phần nào sự thay đổi của thời tiết tuần hoàn trong 1 năm.

STT Ngày / Giờ Tiết khí
1 06/01/2024 03:49 Tiết Tiểu hàn
2 20/01/2024 21:07 Tiết Đại hàn
3 04/02/2024 15:27 Tiết Lập xuân
4 19/02/2024 11:13 Tiết Vũ Thủy
5 05/03/2024 09:22 Tiết Kinh trập
6 20/03/2024 10:06 Tiết Xuân phân
7 04/04/2024 14:02 Tiết Thanh minh
8 19/04/2024 20:59 Tiết Cốc vũ
9 05/05/2024 07:10 Tiết Lập hạ
10 20/05/2024 19:59 Tiết Tiểu mãn
11 05/06/2024 11:10 Tiết Mang chủng
12 21/06/2024 03:51 Tiết Hạ chí
13 06/07/2024 21:20 Tiết Tiểu thử
14 22/07/2024 14:44 Tiết Đại thử
15 07/08/2024 07:09 Tiết Lập thu
16 22/08/2024 21:55 Tiết Xử thử
17 07/09/2024 10:11 Tiết Bạch lộ
18 22/09/2024 19:43 Tiết Thu phân
19 08/10/2024 02:00 Tiết Hàn lộ
20 23/10/2024 05:14 Tiết Sương giáng
21 07/11/2024 05:20 Tiết Lập đông
22 22/11/2024 02:56 Tiết Tiểu tuyết
23 06/12/2024 22:17 Tiết Đại tuyết
24 21/12/2024 16:20 Tiết Đông chí

Ý nghĩa-thông tin về 24 tiết khí trong năm

Bảng dưới đây liệt kê hai mươi tư tiết khí (24 tiết khí) trong lịch tiết khí của các nước phương Đông:

Kinh độ Mặt Trời Tiếng Việt Ý nghĩa Ngày dương lịch
315° Lập Xuân Bắt đầu mùa xuân 5 tháng 2
330° Vũ Thủy Mưa ẩm 19 tháng 2
345° Kinh Trập Sâu nở 6 tháng 3
Xuân Phân Giữa xuân 21 tháng 3
15° Thanh Minh Trời trong sáng 5 tháng 4
30° Cốc Vũ Mưa rào 21 tháng 4
45° Lập Hạ Bắt đầu mùa hè 6 tháng 5
60° Tiểu Mãn Lũ nhỏ, duối vàng 22 tháng 5
75° Mang Chủng Chòm sao Tua Rua mọc 6 tháng 6
90° Hạ Chí Giữa hè 22 tháng 6
105° Tiểu Thử Nóng nhẹ 8 tháng 7
120° Đại Thử Nóng oi 23 tháng 7
135° Lập Thu Bắt đầu mùa thu 8 tháng 8
150° Xử Thử Mưa ngâu 24 tháng 8
165° Bạch Lộ Nắng nhạt 8 tháng 9
180° Thu Phân Giữa thu 24 tháng 9
195° Hàn Lộ Mát mẻ 9 tháng 10
210° Sương Giáng Sương mù xuất hiện 24 tháng 10
225° Lập Đông Bắt đầu mùa đông 8 tháng 11
240° Tiểu Tuyết Tuyết xuất hiện 23 tháng 11
255° Đại Tuyết Tuyết dày 8 tháng 12
270° Đông Chí Giữa đông 22 tháng 12
285° Tiểu Hàn Rét nhẹ 6 tháng 1
300° Đại Hàn Rét đậm 21 tháng 1

Phân loại 24 tiết khí trong năm: Chia làm 4 loại như sau:

  • Biểu thị sự nóng lạnh thay đổi cho nhau có 8 tiết khí: Lập xuân, Xuân Phân; Lập Hạ, Hạ chí; Lập thu, Thu Phân; Lập Đông, Đông Chí.
  • Biểu thị cho nhiệt độ thay đổi có 5 tiết khí: Tiểu Thử, Đại Thử, Xử Thử, Tiểu Hàn, Đại Hàn.
  • Biểu thị cho sự liên quan đến mưa, nước có 7 tiết khí: Vũ Thủy, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Hàn Lộ, Sương Giáng, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết.
  • Biểu thị cho sự vật, hiện tượng có 4 tiết khí: Kinh Trập, Thanh Minh, Tiểu Mãn, Mang Chủng.

Cập nhật: 23/02/2024 18:48