Lịch vạn sự » Tử vi » Tử vi trọn đời » Tử vi trọn đời Tuổi Ngọ

Tử vi trọn đời tuổi Ngọ nam và nữ mạng

Năm sinh Nam mạng Nữ mạng
Giáp Ngọ 2014 Giáp Ngọ 2014 - Nam mạng Giáp Ngọ 2014 - Nữ mạng
Nhâm Ngọ 2002 Nhâm Ngọ 2002 - Nam mạng Nhâm Ngọ 2002 - Nữ mạng
Canh Ngọ 1990 Canh Ngọ 1990 - Nam mạng Canh Ngọ 1990 - Nữ mạng
Mậu Ngọ 1978 Mậu Ngọ 1978 - Nam mạng Mậu Ngọ 1978 - Nữ mạng
Bính Ngọ 1966 Bính Ngọ 1966 - Nam mạng Bính Ngọ 1966 - Nữ mạng
Giáp Ngọ 1954 Giáp Ngọ 1954 - Nam mạng Giáp Ngọ 1954 - Nữ mạng
Nhâm Ngọ 1942 Nhâm Ngọ 1942 - Nam mạng Nhâm Ngọ 1942 - Nữ mạng
Canh Ngọ 1930 Canh Ngọ 1930 - Nam mạng Canh Ngọ 1930 - Nữ mạng
Mậu Ngọ 1918 Mậu Ngọ 1918 - Nam mạng Mậu Ngọ 1918 - Nữ mạng
Bính Ngọ 1906 Bính Ngọ 1906 - Nam mạng Bính Ngọ 1906 - Nữ mạng
Giáp Ngọ 1894 Giáp Ngọ 1894 - Nam mạng Giáp Ngọ 1894 - Nữ mạng
Nhâm Ngọ 1882 Nhâm Ngọ 1882 - Nam mạng Nhâm Ngọ 1882 - Nữ mạng
Cập nhật: 05/06/2024 22:18