Lịch vạn sự » Lịch dương » Ngày Sức khỏe Thế giới

Ngày Sức khỏe Thế giới là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa chủ đề năm 2024

Ngày Sức khỏe Thế giới là ngày gì? Nguồn gốc, ý nghĩa và chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới 2024 là gì?

Ngày Sức khỏe Thế giới: Nguồn gốc, ý nghĩa và chủ đề năm 2024

Ngày Sức khỏe Thế giới: Nguồn gốc, ý nghĩa và chủ đề năm 2024

Ngày 7/4 được chọn là ngày Sức khỏe thế giới, được thành lập bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Mỗi năm, WHO sẽ chọn một vấn đề y tế trọng điểm toàn cầu và tổ chức các sự kiện trên phạm vi địa phương, khu vực, quốc tế trong ngày này và suốt năm để nêu bật.
Cập nhật: 14/04/2024 06:36