Lịch vạn sự » Lịch âm » Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, lịch 10 tháng 3 âm lịch

Lễ Hội Đền Hùng được tổ chức ở tỉnh nào? Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch có được nghỉ không? Và được nghỉ mấy ngày? Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ (ngày nghỉ lễ) bắt đầu từ năm nào? Lịch nghỉ lễ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 là như thế nào? Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 vào ngày mấy bao nhiêu dương lịch? Tìm hiểu ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là gì?

Tìm hiểu ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày gì? Xem ngày âm và ngày dương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương? Lịch âm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay 2024 là ngày tốt hay ngày xấu theo Tử Vi Hoàng Đạo Lục Diệu.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 được nghỉ mấy ngày?

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 được nghỉ mấy ngày?

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 2024 ngày 10 tháng 3 âm lịch năm nay là ngày Thứ năm 18/4/2024 dương lịch. Vì vậy, lịch nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 được nghỉ 1 ngày.
Lịch âm mùng 10 tháng 3 năm 2014 là ngày bao nhiêu dương lịch?

Lịch âm mùng 10 tháng 3 năm 2014 là ngày bao nhiêu dương lịch?

Ngày 10 tháng  3 âm lịch là ngày giỗ Tổ Hùng Vương, theo quy định người lao động, cán bộ, viên chức được nghỉ 1 ngày. Năm 2024, ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày bao nhiêu dương lịch?
Cập nhật: 06/06/2024 11:41